Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłaszamy V edycję Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

2014-01-31

Zapraszamy aktywne sołectwa do zgłaszania swojego udziału w Konkursie. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2014.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, działającego na obszarze gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, ogłasza V edycję Konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” 2014.
 
Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi Doliny Baryczy do podejmowania i promowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, zwiększanie integracji mieszkańców oraz dbanie o zachowanie tradycyjnej architektury regionu.
 
Oferta dla sołectw biorących udział w Konkursie:
- możliwość redagowania własnej strony w serwisie www.aktywni.barycz.pl
- liczne spotkania integracyjne
- wyjazdy studyjne
- warsztaty rękodzielnicze
- tworzenie oferty wsi tematycznej, opracowanie strategii rozwoju
- Questing – odkrywanie swojej wsi
- udział w jarmarkach rękodzieła i produktów lokalnych m.in. w ramach Dni Karpia, Jarmarku „Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina”
- pomoc w zakładaniu stowarzyszeń
- wymiana doświadczeń i współpraca między uczestnikami konkursu
 
Nowość od 2014! – „Akademia Lidera” – możliwość zrealizowania wspólnie z innymi sołectwami pomysłu  współpracy na rzecz rozwoju oferty wsi, integracji lokalnej, aktywności mieszkańców.
 
Nagrody, jakie czekają na najaktywniejszych:
  • Komisja wybierze laureatów miejsc I-III oraz wskaże wyróżnienia. 
  • Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy w roku 2014”.
  • Pula nagród w edycji 2014 wynosi 15000 zł. Za I miejsce przysługuje nagroda rzeczowa o wartości 5000 zł, II – 3000 zł i III – 2000 zł. Pozostałe środki mogą być przeznaczone na wyróżnienia.
  • Organizator konkursu może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.
W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych.
 
W I edycji zwyciężyło sołectwo Przygodziczki (gm. Przygodzice), w II Potasznia (gm. Milicz), w III najlepszy okazał się Chojnik (gm. Sośnie) a w IV edycji zwyciężyło sołectwo Dziadkowo (gm. Cieszków). Ile sołectw zechce zmierzyć się ze sobą i które okaże się tym najaktywniejszym w roku 2014? Czas pokaże. Zapraszamy aktywne sołectwa do zgłaszania swojego udziału! Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 28 lutego 2014.
 
Do pobrania:
 
 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (termin składania 01.02. - 28.02.2014)
 
FORMULARZ SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO (termin składania 1 – 6.12.2014)

Informacji o konkursie oraz innych formach wsparcia aktywności na obszarach wiejskich udziela biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ul. pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel. 71/ 383 04 32, czynne pn – pt w godz. 8.00 – 16.00, www.aktywni.barycz.pl i www.nasza.barycz.pl e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl .