Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wyniki konkursu w III edycji - rok 2013

2013-12-31

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zarówno ocenę punktową sołectw na każdym etapie weryfikacji oraz uwagi i komentarze Komisji do wszystkich sołectw.

1) Korzeńsko

Komisja docenia konsekwencję w realizacji założeń i planów, jednak uważa, że aktywność sołectwa jest zbyt mało widoczna na obszarze Doliny Baryczy mimo wielkiego potencjału jakim dysponuje. Jednocześnie zachęca do tworzenia oferty tematycznej wsi i dzielenia się doświadczeniami  z innymi sołectwami z gminy i obszaru Doliny Baryczy

2) Miłosławice

Udany start w Konkursie, duży potencjał i ciekawe pomysły na stworzenie i rozwój oferty wsi, czekające na realizację. Komisja docenia dotychczasowe działania i życzy sukcesów w dalszym rozwoju.

3) Ruda Milicka

Konsekwencja w realizacji oferty wsi tematycznej, dbałość o wygląd centrum spotkań mieszkańców. Zaangażowanie wielu partnerów. Modelowo prowadzona podstrona w serwisie www.aktywni.barycz.pl.

4) Dziadkowo

Sołectwo poczyniło ogromny postęp w tworzeniu oferty tematycznej, jest niezwykle aktywne w prezentowaniu swoich umiejętności, atutem sołectwa jest aktywność ludzi młodych, różnorodna oferta kulturalno – rekreacyjna. Silna integracja środowiska lokalnego i zaangażowanie partnerów zewnętrznych sprzyjają rozwojowi oferty wsi.

5) Bukowinka

Komisja docenia dotychczasowego działania oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju aktywności w szczególności w sferze sportowej. Jednocześnie zachęca do tworzenia oferty tematycznej wsi i dzielenia się doświadczeniami  z innymi sołectwami z gminy i obszaru Doliny Baryczy.

6) Pierstnica

Komisja docenia podjęcie działań związanych z rozwinięciem oferty tematycznej wsi, jako „truskawkowej wsi”. Komisja zachęca do podjęcia działań na rzecz samodzielności (również prawnej) w pozyskiwaniu środków na rozwój oferty oraz wzmocnienia współpracy między podmiotami działającymi na rzecz wsi, dzielenia się doświadczeniami  z innymi sołectwami z gminy i obszaru Doliny Baryczy.

7) Łazy

Duży postęp rozwoju oferty wsi, różnorodna ofert kulturalno – rekreacyjna dla mieszkańców, przygotowanie profesjonalnych wyrobów rękodzielniczych, otwarte na współpracę z sąsiednimi sołectwami. Mnogość partnerów zewnętrznych wspierających sołectwo.

8) Pakosławsko

Współdziałanie wielu grup w tworzeniu oferty wsi. Odkrywanie i wspieranie licznych talentów wśród mieszkańców sołectwa.

9) Bogdaj

Dobry start i zaangażowanie w budowaniu oferty  wsi tematycznej oraz współdziałanie z lokalnymi partnerami.

10) Granowiec

Widoczny progres w realizacji tematu przewodniego dotyczącego budowy oraz rozszerzania oferty wsi tematycznej. Ciekawe inicjatywy podejmowane we współpracy z wieloma partnerami. Wyróżnienie za pasję i optymizm w działaniu.

tabela z punktacją do pobrania