Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Pierwsze spotkanie sołectw IV edycji Konkursu.

2013-04-17

Na spotkaniu pojawiło się prawie 40 osób z prawie wszystkich sołectw.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca, odbyło się pierwsze spotkanie uczestników IV edycji Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy, które poprowadziły wspólnie Marta Kamińska – koordynator Konkursu oraz Inga Demianiuk – Ozga – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, który co roku Konkurs organizuje.

W miłej atmosferze – wszak na 21 uczestniczących aż 16 sołectw startowało w poprzednich edycjach ich liderzy już w miarę dobrze się ze sobą znają – zebrani przypomnieli się sobie z imienia i nazwiska oraz wymieniali sołectwa, które reprezentują oraz który raz uczestniczą w Konkursie. Następnie koordynator Konkursu Marta Kamińska przypomniała jego najistotniejsze założenia – regulamin, harmonogram oraz zasady i kryteria oceny końcowej. Znaczna część spotkania została poświęcona serwisowi www.aktywni.barycz.pl, który stanowi główne narzędzie promocji sołectw i służy dokumentowaniu bieżących wydarzeń – doświadczenie redaktorzy podstron zgłaszali informatykowi, obecnemu na spotkaniu, uwagi do funkcjonowania serwisu a debiutanci otrzymali podstawową wiedzę nt. obsługi technicznej. Korzystając ze sposobności, organizatorzy zwracali  uwagę na potrzebę redagowania podstron sołectw z głową i pomyślunkiem –  ważne by skoncentrować się na tym co pozytywne i budujące a nie na opisywaniu kłotni sąsiedzkich czy angażowaniu się w konflikty lokalne, bowiem nie temu ma służyć to medium. Wiele ciekawych informacji przekazał uczestnikom spotkania p. Józef Łysikowski z Korzeńska (gmina Żmigród), który w poprzedniej edycji otrzymał wyróżnienie jako najlepszy redaktor serwisu.

Ważnym celem samego Konkursu przyświecającym organizatorom - co wielokrotnie podkreślały prowadzące - winno być nie tyle dążenie do zdobycia głównej nagrody, co aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania, integracja pomiędzy sołectwami, nowe znajomości skutkujące wspólnymi projektami (najlepszym przykładem jest zaangażowanie wielu sołectw w kampanię 1% prowadzoną przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na rzecz wsparcia aktywności lokalnej w naszym regionie, w ramach której lokalni muzycy – amatorzy i profesjonaliści – nagrali teledysk promujący kampanię), usamodzielnianie się sołectw (m.in. poprzez zawiązywanie stowarzyszeń) czy nabywanie nowych umiejętności dzięki ofercie szkoleniowo – warsztatowej, przygotowanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Kiedy kolejne spotkanie? 27 kwietnia 2013 sołectwa wezmą udział w uroczystej Gali Podsumowującej III edycję Konkursu, która odbędzie się w Chojniku w gminie Sośnie (laureat I miejsca w roku 2012). W ramach Gali zaplanowane zostało przede wszystkim wręczenie nagród zwycięzcom i ich prezentacja ale również bogaty program artystyczny oraz stoiska z rękodziełem i produktami lokalnymi, których autorami są aktywni mieszkańcy aktywnych sołectw. Natomiast przez kolejne miesiące, od maja do grudnia, sołectwa będą uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych, warsztatach rękodzielniczych, wyjeździe studyjnym oraz imprezach plenerowych w Dolinie Baryczy.

Co w nadbaryckich trawach piszczy polecamy śledzić na www.aktywni.barycz.pl!

Marta Kamińska
Koordynator Konkursu