Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wyniki konkursu III edycji - rok 2012

2012-12-28

Na podium znalazły się 2 sołectwa wielkopolskie i jedno dolnośląskie. Komisja przyznała też 4 wyróżnienia.

Chojnik najaktywniejszym sołectwem w Dolinie Baryczy w roku 2012! W tej wsi w gminie Sośnie aż huczy! Prężnie działa Stowarzyszenie, które organizuje niezliczoną ilość wydarzeń i aktywności dla mieszkańców – zarówno dzieci jak i osób w średnim wieku i starszych. W ich organizację włącza się za każdym razem silna grupa entuzjastów lokalnej aktywności. Chojnik to „wieś pachnąca choinką przez cały rok” – w ramach oferty tematycznej wsi można wziąć udział np. w zdobieniu ozdób świątecznych metodą decoupage czy stroików zarówno wiosną, latem, jesienią jak i zimą! A najważniejsze, że wieś się rozwija a mieszkańcy się po prostu świetnie w swoim towarzystwie czują.

Na drugim miejscu uplasowała się Ruda Milicka (gm. Milicz) – tematyczna wioska ptasia. W ciągu roku mieszkańcom pod wodzą pani sołtys udało się stworzyć imponujące centrum integracyjno – rekreacyjne. Zaangażowani mieszkańcy otrzymali w zamian piękne tabliczki z wizerunkami różnych ptaków typowych dla tej wsi, położonej w ptasim rezerwacie. Do wsi coraz częściej przyjeżdżają turyści – pasjonaci ptaków czy wręcz zorganizowane grupy studyjne z lornetkami i lunetami – jedni i drudzy obowiązkowo fotografują się przy pięknych witaczach z postacią świętego Franciszka – patrona ekologów, który ma u swych stóp wyrzeźbione czaple, żurawie i bociany, następnie udają się do pobliskich czatowni w celu obserwacji ptaków na stawach. Słodką pamiątką ze wsi jest ciasteczko kształtem przypominające swojskiego wróbelka.

Trzecie miejsce należy do sołectwa Chynowa (gm. Przygodzice) – którego atrybutem są różnorodne dekoracje wykonane w warzywach i owocach (carving). To tu działa od przeszło 60 lat Koło Gospodyń Wiejskich – panie gotują, pieką, organizują imprezy, czas wolny dla dzieci, zajęcia taneczne, wspólnie z młodym stowarzyszeniem „Zielona Dolina” pielęgnują lokalne tradycje kulinarne, z leśniczym uczą dzieci jak dokarmiać zwierzęta w lesie. Prężnie działa też OSP, rada sołecka, szkoła, parafia oraz miłośnicy jazdy konnej – ci ostatni kultywują wieloletnią tradycję „Kaczora” we wsi. Wieś pięknieje w oczach i zyskuje nowych mieszkańców przyciągniętych serdeczną atmosferą panującą w Chynowej. A pomysł na wieś - oczywiście warzywa i owoce!

Komisja postanowiła wyróżnić 4 sołectwa:

Korzeńsko – gm. Żmigród, którego mieszkańcy świetnie się czują sami ze sobą i konsekwentnie współpracują na rzecz rozwoju swojego sołectwa – na działce o powierzchni przeszło 1 ha powstaje piękny Ekopark – centrum wsi dla mieszkańców, organizowane są imprezy oraz letnia szkoła przetrwania, której uczestnicy pod okiem sołtysa nabywają wielu niezbędnych w życiu dorosłym umiejętności, uczą się zaradności i samodzielności; we wsi działa też znany w regionie zespół Dyszel, który jest chlubą nie tylko mieszkańców Korzeńska;

Łazy – gm. Krośnice, w których w stosunku do lat ubiegłych dokonał się rewolucyjny wręcz postęp w aktywności mieszkańców i działalności na rzecz wspólnego dobra – zawiązało się stowarzyszenie, świetlica tętni życiem, mieszkańcy angażują się w wytwarzanie rękodzieła a ich wyroby można kupić na sołeckich kiermaszach we wsi i imprezach w regionie.

Dziadkowo – gm. Cieszków, które buduje ofertę tematyczną wsi opartą o las, leśne aktywności (biegi na orientacje, przełaje rowerowe) i bogactwo lasu – grzyby, jagody, igliwie, szyszki we współpracy z leśniczym oraz miejscowym kołem łowieckim,

Pakosławsko – gm. Cieszków, w którym zdumiewa ilość zaangażowanych mieszkańców, zgoda i radość z przebywania ze sobą, wspólne działania dla młodych i starszych, pozytywne relacje ze szkołą, parafią, gminnym centrum kultury oraz gminą z wójtem na czele.

Komisja zadecydowała również o przyznaniu indywidualnego wyróżnienia dla redaktora podstrony sołectwa Korzeńsko – szczególnie godne uwagi są ciekawe opisy, linki do informacji zawartych w innych serwisach, dokumentacja działań z wykorzystaniem techniki krótkich filmików.

Punktacja (max. 140 pkt):

I miejsce: Chojnik - 120,8 pkt
II miejsce: Ruda Milicka - 113, 3 pkt
III miejsce: Chynowa - 106,4 pkt

Wyróżnienia:

Łazy - 93,3 pkt
Korzeńsko – 88,9 pkt
Dziadkowo – 86,5 pkt
Pakosławsko – 85,1 pkt

A teraz od początku – czyli na czym polega konkurs?

Konkurs to całoroczny wysiłek a nie tylko jednorazowe wydarzenie. Aktywne sołectwa zgłaszają swój akces zawsze na początku roku. Każde otrzymuje podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl oraz szkolenie z jej obsługi. Zadaniem każdego sołectwa jest wypełnienie podstrony treścią – od opisu wsi, jej zabytków, atrakcji, oferowanych produktów i usług, walorów i zasobów naturalnych, po relacjonowanie bieżących wydarzeń, urozmaiconych galeriami zdjęć czy filmami. I tak przez prawie cały rok. W pierwszym etapie oceny, który ma miejsce na początku grudnia, komisja ocenia aktywność sołectw w serwisie. Nie chodzi jednak tylko o ilość umieszczanych artykułów ale głównie o ich kompleksowość, różnorodność i atrakcyjność.

W tegorocznej edycji spośród 23 sołectw uczestniczących w konkursie do II etapu oceny (finału) zakwalifikowało się 9: Korzeńsko w gminie Żmigród, Godnowa i Ruda Milicka w gminie Milicz, Łazy i Pierstnica w gminie Krośnice, Dziadkowo i Pakosławsko w gminie Cieszków oraz Chojnik w gminie Sośnie i Chynowa w gminie Przygodzice.

Aby wydać sprawiedliwy werdykt komisja odwiedziła w grudniu wszystkich finalistów, by osobiście zobaczyć i usłyszeć jak mieszkańcy oceniają i prezentują swoje aktywne działania. Kryteria oceny w drugim etapie, z którymi konfrontowane były sołectwa, to ład przestrzenny i estetyka wsi oraz obejść prywatnych, pielęgnowanie tradycyjnej architektury i krajobrazu przyrodniczego, dbanie o miejsca wspólne we wsi, samoorganizacja mieszkańców, tzn. prężenie działające grupy nieformalne lub stowarzyszenia, które w celu skuteczniejszego działania wspólnie tworzą strategię rozwoju wsi, pozyskują środki na realizację własnych pomysłów, budują ofertę wolnego czasu dla mieszkańców (małych i dorosłych w różnym wieku) oraz, wykorzystując lokalnie dostępne walory i zasoby, budują wizerunek wsi w oparciu o jakiś charakterystyczny temat, promują produkt lokalny, kultywują tradycje i pamięć o historii itp. Nie bez znaczenia dla oceny jest sposób i forma zaprezentowania sołectwa podczas wizyty komisji – najlepiej oceniane są te, gdzie widać autentyczny zapał, entuzjazm i radość ze wspólnych dokonań oraz motywację do dalszej pracy.

6 – osobowe Jury w składzie Beata Piekalska, Halina Smolińska, Zofia Pietryka, Marta Kamińska, Piotr Kryszczak oraz Paweł Chudy nie miało łatwego zadania – w latach ubiegłych laureaci mocno wyprzedzili konkurencję a w tym roku poziom konkursu był bardzo wysoki a forma samoorganizacji mieszkańców i aktywności, ilości podejmowanych inicjatyw była wprost zdumiewająca! Tym bardziej gratulujemy laureatom podium!

Czy jest o co walczyć?

Sołectwa poza atrakcyjnymi nagrodami od organizatora konkursu – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – otrzymują do dyspozycji bezpłatnie podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl, dzięki której mogą promować swoją wieś w internecie oraz całoroczne wsparcie w postaci szkoleń np. z zakładania stowarzyszeń czy pisania projektów oraz warsztatów rzemieślniczych: w 2012 odbyło się ich aż 6 – carving, zdobienie ceramiki, wykonywanie kartek okolicznościowych, filcowanie wełny, ozdoby z suszu, decoupage oraz prezentacji wiejskiej wytwórczości na imprezach w regionie. Dla przedstawicieli sołectw organizowane są też spotkania integracyjne czy wyjazdy studyjne (w tym roku 40 osób było 3 dni na Mazurach), które przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania, integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy sołectwami.

Z tej oferty mogą korzystać wszyscy a najlepsi - Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (które sami sobie wybiorą) o wartości: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 – tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł, wyróżnieni – 1 tys. zł, nagrodzony redaktor serwisu – 1 tys. zł. Fundatorem nagród jest organizator konkursu: LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Uroczysta Gala podsumowująca III edycję konkursu odbędzie się na wiosnę 2013 w zwycięskim sołectwie - Chojniku. Liczymy na prawdziwy festiwal sołeckiej aktywności i liczny udział mieszkańców w tym barwnym wydarzeniu a ogłoszenie IV edycji konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” już w styczniu 2013 – czekamy na zgłoszenia aktywnych sołectw! Więcej już niedługo na www.aktywni.barycz.pl 

Konkurs na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Marta Kamińska
Koordynator konkursu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”