Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Nabór do Konkursu Działaj Lokalnie VII - 2012

2012-03-31

W ramach Konkursu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2012.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”- OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE - ogłasza nabór wniosków do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VII edycja 2012.

W ramach Konkursu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 

  • Termin naboru: 30 marca – 30 kwietnia 2012
  • Termin realizacji projektów od 1 maja 2012 - 30 października 2012
  • Czas trwania projektu min. 3 miesiące -max. 6 miesięcy

Kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł, wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Łączna pula przeznaczona na granty w 2012 roku wynosi min. 55 000,00 zł.

Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 15.05.2012

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe lub konsultacje. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (regulamin konkursu i wniosek dostępne są na stronie www.dzialaj.barycz.pl) przed spotkaniem informacyjnym/ przystąpieniem do napisani wniosku.

Szkolenia:

1. 11 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu (parter) pl. ks. E. Waresiaka 7 . godz. 17.00.

2. 16 kwietnia 2012r. – Chata Regionalna w Przygodzicach ul. PTR 1, godz. 17.00

Prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa miejsca oraz terminu i przekazanie informacji o wyborze miejsca i terminu szkolenia do biura na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować z wskazanymi osobami (informacja poniżej) najpóźniej do dnia 27.04. 2012 (piątek) włącznie po przesłaniu wypełnionego formularza wniosku na adres dzialaj@nasza.barycz.pl lub umówienie się na indywidualne konsultacje przygotowanego projektu w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel. 71 3830432

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00 ( lub po uzgodnieniu w innych godzinach)

Konsultanci:

Natalia Stankiewicz

tel. 601 659 761

mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

Inga Demianiuk- Ozga

tel. 509 20 33 85

mail: inga.ozga@nasza.barycz.pl

Piotr Kryszczak

tel. 501 61 19 23

mail: piotrkryszczak@wp.pl

 

ZAŁĄCZNIKI KONKURSOWE do pobrania:

REGULAMIN 2012

WNIOSEK 2012

budżet grantobiorcy

wzór karty oceny formalnej

wzór karty oceny merytorycznej