Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Szkolenie informatyczne dla aktywnych sołectw

2012-03-21

W szkoleniu w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu uczestniczyły niemal wszystkie z 24 uczestniczących w Konkursie sołectw.

W dniu 21.03.2012 r. w Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się pierwsze spotkanie uczestników III edycji Konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”, które organizatorem jest Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Aktywni mieszkańcy nadbaryckich sołectw zapoznali się z ideą Konkursu, kryteriami oceny oraz zasadami funkcjonowania serwisu www.aktywni.barycz.pl. W III edycji konkursu do rywalizacji o miano najaktywniejszego sołectwa w regionie stanęły 24 wsie, z czego 5 to sołectwa startujące w Konkursie po raz trzeci (od I edycji0, 13 po raz drugi a 6 sołectw to debiutanci (Godnowa, Stawiec, Kaszowo (gmina Milicz), Nabyszyce (gmina Odolanów), Chynowa (gmina Przygodzice), Ruda Żmigrodzka (gmina Żmigród).

Lista sołectw zgłoszonych do III edycji:

Z gminy Cieszków: Pakosławsko, Ujazd, Dziadkowo, Góry, Jankowa
Z gminy Krośnice: Łazy, Pierstnica
Z gminy Milicz: Godnowa, Ruda Milicka, Stawiec, Nowy Zamek, Duchowo, Kaszowo, Ruda Sułowska, Gądkowice
Z gminy Przygodzice: Chynowa
Z gminy Odolanów: Nabyszyce
Z gminy Sośnie: Granowiec i Chojnik
Z gminy Twardogóra: Moszyce, Chełstów i Bukowinka
Z gminy Żmigród: Korzeńsko i Ruda Żmigrodzka

Niezależnie od tego który raz sołectwo startuje w Konkursie, wszyscy mają równe szanse i zaczynają z czystym kontem. Przez praktycznie cały rok 2012 wsie będą konkurowały ze sobą wirtualnie: każde sołectwo otrzymało podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl, którą zespół redaktorski ma zadanie redagować, tj. zamieszczać informacje tekstowe, zdjęcia i filmy dokumentujące życie sołectwa. Spośród wszystkich sołectw uczestniczących w Konkursie, komisja konkursowa, monitorująca od marca do końca listopada 2012 aktywność w serwisie, wybierze 10 najaktywniejszych, które będą w finale rywalizowały o atrakcyjne nagrody rzeczowe (I miejsce – nagroda o wartości 5000 zł brutto, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł oraz nagrody niespodzianki). O aktywności w serwisie nie decyduje jednak tylko i wyłącznie ilość zamieszczonych artykułów ale również ich różnorodność tematyczna, jakość, styl oraz załączone zdjęcia, filmy i prezentacje, obrazujące aktywne życie sołectw i ich mieszańców.

Innowacyjnością tegorocznej edycji Konkursu jest wprowadzenie do harmonogramu comiesięcznych spotkań, dotyczących różnych aspektów rozwoju sołectw i ich liderów. Planowane zajęcia dotyczyły będą m.in. zakładania stowarzyszeń, które pozwolą sołectwom niezależnie pozyskiwać środki na realizację pomysłów na rzecz rozwoju wsi, pozyskiwania środków dzięki umiejętności pisania projektów, budowania oferty tematycznej wsi, która pozwoli nadać sołectwu indywidualny charakter i wyróżnić się. Szkolenia będą służyły również wzajemnemu zapoznaniu się liderów wszystkich sołectw, wymianie informacji i czerpaniu inspiracji z własnych doświadczeń i zrealizowanych pomysłów czy planowania rozwoju sołectwa poprzez opracowanie założeń do sołeckich strategii rozwoju. Na pewno do integracji uczestników Konkursu przyczynią się również wyjazd studyjny oraz warsztaty z rękodzieła. Zajęcia odbędą się w świetlicach wiejskich tych sołectw, które posiadają odpowiednie zaplecze i wyraziły chęć ugoszczenia grupy aktywnych liderów w swoich progach. Warsztaty nauczą uczestników jak wykorzystać np. suszone rośliny, papier, bibułę czy glinę do wykonywania ozdób, które mogą uatrakcyjnić świetlice wiejskie podczas wydarzeń kulturalnych i imprez oraz przygotowywać ciekawe potrawy i ozdoby posługując się wyłącznie owocami i warzywami.

Ze strony organizatora Konkursu – Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” nie pozostaje nic innego, jak życzyć zapału do pracy i niekończącej się lokalnej aktywności pomagającej wyzwolić społeczną energię!

„Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.