Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
24 sołectwa rozpoczęły rywalizację o tytuł najaktywniejszego w III edycji.

2012-03-14

Termin zgłoszeń upłynął 29 lutego. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu pod koniec roku.

24 sołectwa z Doliny Baryczy rozpoczęły rywalizację o tytuł Najaktywniejszego Sołectwa w rokju 2012 w ramach III edycji Konkursu. 

Już po raz trzeci Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w ramach funkcjonowania Lokalnej Grypy Działania, organizuje konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

Do III edycji konkursu, do której termin zgłoszeń upłynął 29 lutego br., wpłynęły 24 zgłoszenia, z czego:

 • 6 to sołectwa,  które uczestniczą w Konkursie od pierwszej edycji (Jankowa, Ruda Sułowska, Moszyce, Chełstów, Korzeńsko, Łazy)
 • 12 to sołectwa,  które uczestniczą w Konkursie od drugiej edycji (Pakosławsko, Ujazd, Dziadkowo, Góry, Ruda Milicka, Nowy Zamek, Duchowo, Gądkowice, Granowiec, Chojnik, Bukowinka, Pierstnica)
 • 6 sołectw to debiutanci (Godnowa, Stawiec, Kaszowo, Nabyszyce, Chynowa, Ruda Żmigrodzka).

Zgłoszone sołectwa z podziałem na gminy Doliny Baryczy:

 • Z gminy Cieszków:
 • Z gminy Krośnice:
 • Z gminy Milicz:
  • Godnowa,
  • Ruda Milicka,
  • Stawiec,
  • Nowy Zamek,
  • Duchowo,
  • Kaszowo,
  • Ruda Sułowska,
  • Gądkowice
 • Z gminy Przygodzice:
  • Chynowa
 • Z gminy Odolanów:
  • Nabyszyce
 • Z gminy Sośnie:
  • Granowiec
  • Chojnik
 • Z gminy Twardogóra:
  • Moszyce,
  • Chełstów
  • Bukowinka
 • Z gminy Żmigród:
  • Korzeńsko
  • Ruda Żmigrodzka

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich Doliny Baryczy, wchodzących w skład Partnerstwa, tj. Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi, tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku i rekreacji, budowanie oferty tematycznej wsi (również w celach komercyjnych), kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego a także zakładania lokalnych stowarzyszeń i samodzielne pozyskiwanie środków na działalność z rożnych dostępnych funduszy, zarówno poprzez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (np. „Działaj Lokalnie”, „Małe Projekty”) jak i środków krajowych czy nawet unijnych.

Konkurs polega na rzetelnym prowadzeniu dokumentacji sołectwa w internecie - każda wieś winna szczegółowo i wszechstronnie zinwentaryzować i opisać swoją miejscowość oraz zadbać o systematyczne zamieszczanie aktualności dotyczących wydarzeń we wsi i codziennego życia jej mieszkańców, w specjalnie przygotowanym serwisie www.aktywni.barycz.pl, w ramach indywidualnej podstrony. Własną podstronę, jak i szkolenie z obsługi i redakcji serwisu, sołectwa otrzymują bezpłatnie i mogą z niej bezterminowo korzystać, wykorzystując do promocji miejscowości, nawet po zakończeniu konkursu.

10 sołectw, które będą najrzetelniej i najciekawiej prowadzić swój serwis, zostanie zakwalifikowanych do finału i będzie konkurować o tytuł najaktywniejszego sołectwa Doliny Baryczy w roku 2012. W finałowej ocenie komisja będzie się przyglądała sołectwom pod kątem następujących kryteriów: estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego, aktywność i partnerskie działanie wsi, realizacja projektów ze środków zewnętrznych, budowanie oferty tematycznej wsi skierowanej do mieszkańców i turystów, planowe i zaplanowane działanie, promocja sołectwa i działań oraz aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.

Organizator konkursu - Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - zaplanował cenne nagrody: dla laureata I miejsca nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, II miejsca – 3000 zł i III miejsca – 2000 zł. Dodatkowo Organizator zaplanował wyróżnienia dla sołectw, których inicjatywy lokalne wyjątkowo spodobają się komisji lub dla indywidualnych osób redagujących serwisy, które w swojej pracy wykażą się wyjątkowym zaangażowaniem i kreatywnością. Nagrody zwycięzcy wybiorą sami. Dodatkowo w trakcie trwania konkursu, a więc praktycznie przez cały 2012 roku, zaplanowane zostały interesujące szkolenia, warsztaty, spotkania i wyjazdy studyjne, dzięki którym liderzy wiejscy będą mogli lepiej się zintegrować, zwiększyć swoje kwalifikacje i umiejętności i jeszcze skuteczniej działać na rzecz swoich wsi.

W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu udział wzięło łącznie 42 sołectwa z terenu wszystkich 8 gmin Partnerstwa. W I edycji (12 uczestników) zwyciężyły Przygodziczki a w II (30 uczestników) najlepsza okazała się Potasznia. Zwycięzcy kolejnych edycji uzyskują miano Najaktywniejszego Sołectwa w Dolinie Baryczy a swoje działania mają okazję zaprezentować na uroczystej Gali Konkursu.

Gala Podsumowująca II edycję Konkursu (rok 2011) odbędzie się w zwycięskim sołectwie Potasznia już 21 kwietnia 2012.

Program Gali Podsumowującej II Konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy”:

 • 13.30- 14.30 przygotowanie stoisk nagrodzonych i wyróżnionych sołectw.
 • 14.30 - oficjalne rozpoczęcie Gali podsumowującej II Konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” 2011, gospodarze i organizatorzy konkursu, zaproszeni goście.
  • przedstawienie idei Konkursu
  • prezentacja laureatów - Najaktywniejszych Sołectw w Dolinie Baryczy 2011 - Potasznia, Ruda Milicka, Chojnik
  • wręczenie nagród sołectwom.
 • 15.30 Inspiracje i dobre praktyki - narzędzia wsparcia aktywności lokalnej w Dolinie Baryczy
  • Działaj Lokalnie – 5 lat w Dolinie Baryczy – podziękowanie Darczyńcom, prezentacja wybranych projektów
  • PROW 2007 – 2013 w Dolinie Baryczy (Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi)
  • Regionalne Programy Odnowy Wsi.
 • 17.00 – coś dla ciała i duszy, występ i plenerowy poczęstunek
 • 18.00 – zaproszenie do zabawy tanecznej

Do udziału w Gali zapraszają aktywni mieszkańcy Potaszni, burmistrz Gminy Milicz oraz Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest organizowany przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013”, dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.