Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
29.02 ostatni dzień zgłoszeń do III edycji Konkursu - rok 2013.

2012-02-29

Zgłaszać można się jeszcze tylko do końca lutego 2012. Szczegóły w artykule.

29 lutego 2012 upływa termin zgłoszeń do ogłoszonego w dn. 31 stycznia przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" III Konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” 2012.

Do udziału w konkursie zapraszamy przede wszystkim te sołectwa, które już podejmują aktywne działania na rzecz rozwoju, uatrakcyjnienia i promocji swojej miejscowości. Konkurs daje im niebywałą okazję pochwalenia się swoją aktywnością przed szerszą publicznością, pozyskania środków i nowych sponsorów na działalność, inspirowania i uczenia się od innych, ciekawych spotkań, wymiany doświadczeń i nauki nowych umiejętności.

Zgłoszonym do Konkursu sołectwom organizator Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" oferuje szeroki system wsparcia:

* Na starcie każde sołectwo otrzymuje bezpłatnie podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl gdzie w dowolny, wybrany przez siebie sposób, używając różnych technik (zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje) może informować i relacjonować o wydarzeniach we wsi,

* zgodnie z zapotrzebowaniem dla zgłoszonych sołectw zostaną zorganizowane szkolenia np. z zakładania organizacji (stowarzyszeń) i praktycznej nauki pozyskiwania środków zewnętrznych, tzw. "pisanie projektów", tworzenia strategii rozwoju sołectw (planowanie rozwoju w dłuższej perspektywnie czasu), budowaniu oferty tematycznej wsi z myślą o mieszkańcach i turystach, opartej na cechach wiodących wsi, itp.

* dla zgłoszonych sołectw zostaną zorganizowane i przeprowadzone w świetlicach wiejskich warsztaty rzemieślnicze (np. wykonywanie dekoracji z bibuły, metodą decoupage, z suszonych roślin, słomy, siana, gliny, wełny, papieru, masy solnej itp.) które nauczą nowych umiejętności i jak wykorzystać tanie, łatwo dostępne surowce naturalne aby zwiększyć estetykę wsi, świetlic lub przygotować ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców,

* liderzy sołectw wezmą udział w integracyjnym wyjeździe studyjnym, podczas którego będą mogli zapoznać się z działalnością aktywnych sołectw w innych regionach Polski.

* sołectwa, które w okresie trwania Konkursu (do 30 listopada 2012) wykażą się konsekwentną, trwałą aktywnością i najpełniej wpiszą się w kryteria konkursowe, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Z regulaminem, zasadami Konkursu, kryteriami oceny, ważnymi terminami i niezbędną dokumentacją konkursową można się zapoznać TU.

W dotychczasowych dwóch edycjach Konkursu udział wzięły łącznie 42 sołectwa z terenu wszystkich 8 gmin Partnerstwa. W I edycji w roku 2010 (12 uczestników) zwyciężyły Przygodziczki a w II edycji w roku 2011 (30 uczestników) najlepsza okazała się Potasznia.

Sołtysi, rady sołeckie, liderzy wiejscy, mieszkańcy Doliny Baryczy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie, pochwalenia się swoją działalnością na rzecz wsi i społeczności wiejskiej oraz zmierzenia się z najaktywniejszymi!

Informacji o konkursie oraz innych formach wsparcia aktywności na obszarach wiejskich udziela biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ul. pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, tel. 71/383 04 32, czynne pn – pt, w godz. 8.00 – 16.00, www.aktywni.barycz.pl i www.nasza.barycz.pl e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

„Konkurs na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA AKTYWNYCH SOŁECTW!!!

Marta Kamińska
koordynator Konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”