Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Trwa VIII edycja Programu Grantowego Danone .:Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!:.

2012-02-10

Do 27 lutego można składać wnioski o dofinansowanie do 6 tys. zł

Trwa VIII edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł, na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację.

 
Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2012

 
W VIII edycji Programu Grantowego  Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” wnioski są składane wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
 
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl/wniosek/ 

Informacje:

Informacje o  Programie Grantowym dostępne są na stronie PROGRAMU

 

O dotację w ramach Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"  mogą się starać:

 

* organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje)

* grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu)

* ośrodki kultury

* biblioteki

* szkoły podstawowe

* gimnazja

* zespoły szkół

* domy kultury. 

Instytucje ubiegające się o dotację muszą prowadzić działalność na terenie Polski, a zgłaszane projekty muszą być również realizowane na terenie Polski.