Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wyniki II edycji Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy 2011

2011-12-30

W dniu 30 grudnia 2011 odbyło się posiedzenie podsumowujące Komisji Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo 2011. Komisja wybrała laureatów oraz wyróżnionych.

 

Rozstrzygnięta została II edycja Konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" w roku 2011. W roku 2011 w konkursie startowało aż 30 sołectw. W pierwszym etapie oceny Komisja konkursowa wybrała 10 sołectw, które najaktywniej dokumentowały swoją działalność w serwisie www.aktywni.barycz.pl. Następnie w okresie od 14 do 20 grudnia Komisja spotkała się z przedstawicielami tychże sołectw, spośród których wyłoniła zwycięzców i wskazała sołectwa do wyróżnienia.

W wyborze laureatów podium (miejsca I - III) Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

działalność organziacji zrzeszającej mieszkańców i działającej dla wsi, współpraca z partnerami, samodzielność w pozyskiwaniu środków z dotacji, partnerskie działania, budowanie specyficznej oferty tematycznej wsi, współpraca i promowanie markowych produktów i usług, oznaczonych Znakiem "Dolina Baryczy Poleca", dbałość o ład przestrzenny, troska o elementy tradycyjnej zieleni, organizowanie imprez lokalnych i regionalnych, promujących i integrujących społeczność, posiadanie i realizowanie dokumentu strategicznego (np. sołeckiej strategii rozwoju - stworzonej przy aktywnym udziale mieszkańców) oraz umiejętność zaprezentowania swojej działalności zarówno w sprawozdaniu końcowym jak i podczas spotkania z Komisją.

W dniu 30 grudnia 2011 komisja konkursowa w składzie: Kornelia Tysiak – Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach (Przewodnicząca Komisji), Marta Kamińska (sekretarz Komisji) – „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Zofia Pietryka – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, Paweł Chudy – sołtys Przygodziczek (laureat 2010), Natalia Stankiewicz – koordynator programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy, Piotr Kryszczak - „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zdecydowała o wyborze następujących laureatów Konkursu:


I miejsce – sołectwo POTASZNIA/ gmina Milicz – 130, 9/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 5000 zł brutto

uzasadnienie:

* prężna i konsekwentna działalność Stowarzyszenia BRAPOJA

* opracowana i realizowana strategia rozwoju sołectwa

* konsekwentne budowanie oferty wsi opartej na tematyce końskiej/konnej

* niezależne pozyskiwanie środków w ramach licznych projektów na realizację wizji wsi końskiej i imponująca ilość zrealizowanych projektów

* konsekwentna współpraca z użytkownikami Znaku „Dolina Baryczy Poleca”

* zaawansowany rozwój oferty skierowanej na zewnątrz w porównaniu do innych wsi

* konsekwencja w dążeniu do celu

* wysoka jakość informacji zamieszczanych na serwisie

 

II miejsce – sołectwo RUDA MILICKA/ gmina Milicz – 103,6/ 145 pkt - nagroda rzeczowa o wartości 3000 zł brutto

uzasadnienie:

* opracowana i realizowana strategia rozwoju sołectwa (plan odnowy miejscowości)

* Stowarzyszenie w rejestracji

* świeżo stworzona i konsekwentnie budowana koncepcja wsi tematycznej – „wioska ptasia” - pierwszy rok działalności

* silnie zmotywowana, zaangażowana i przekonana do spójnej wizji rozwoju społeczność lokalna

* dobra współpraca z urzędem gminy przy pozyskiwaniu środków, partnerstwo w wielu projektach, których sołectwo (mieszkańcy) byli inicjatorami/ pomysłodawcami

* wysoka jakość informacji zamieszczanych na serwisie

 

III miejsce – sołectwo CHOJNIK/ gmina Sośnie – 90,78/ 145 pkt - nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł brutto

uzasadnienie:

* opracowana i realizowana strategia rozwoju sołectwa (plan odnowy miejscowości)

* prężna działalność Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Chojnika i Kuźnicy Kąckiej

* duża ilość pisanych wniosków, pozyskanych środków i realizowanych projektów, skierowanych do różnych grup mieszkańców

* zagospodarowana, tętniąca życiem świetlica wiejska

* realizacja wielu spotkań, warsztatów, związanych z rękodziełem (nauka, upowszechnanie)

* pomysł na wieś

 

Komisja zdecydowała również o przyznaniu 7 wyróżnień dla następujących sołectw:


1/ Sołectwo Korzeńsko/ gmina Żmigród – 89,19/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za pielęgnowanie folkloru (wyróżniający się na tle innych miejscowości),

* za dbanie o wielopokoleniowość we wszystkich działaniach

* za działania z młodzieżą

 

2/ Sołectwo Dziadkowo/ gmina Cieszków – 88,78/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za udany debiut w aktywności na rzecz sołectwa

* za wzorcowy, innowacyjny wynikający z oddolnej inicjatywy system segregacji odpadów, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska, integracji mieszkańców i zbierania funduszy na rzecz wsi.


3/ Sołectwo Pakosławsko/ gmina Cieszków – 88,63/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za umiejętność zaprezentowania działalności mieszkańców na rzecz wsi i społeczności

* za wysoką jakość informacji zamieszczanych na serwisie


4/ Sołectwo Bukowinka/ gmina Twardogóra – 80,94/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za udany debiut w aktywności na rzecz sołectwa

* za chęć do działania i entuzjazm

* za umiejętność zagospodarowania przestrzeni publicznej


5/ Sołectwo Piękocin/ gmina Milicz – 72,58/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za wiele ciekawych imprez o charakterze regionalnym, integrujące społeczność i przyciągających ludzi z zewnątrz wydarzenia tj. Święto Lasu, Święto Ziemniaka, zjazd absolwentów

* za dużą ilość kółek zainteresowań, powoływanych przez samych mieszkańców

 

6/ Sołectwo Nowy Zamek/ gmina Milicz – 72,35/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:


* za integrację mieszkańców mimo wielkości i rozproszenia sołectwa,

* za propagowanie ekologii (współpraca Rady Sołeckiej, szkoły w Nowym Zamku i gospodarstwa Ekologicznego ze Smielic p. E. Mróz) – m.in. akcja żaba, działania edukacyjne w szkole i w przestrzeni publicznej


7/ Sołectwo Granowiec/ gmina Sośnie – 64,31/ 145 pkt – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto

uzasadnienie:

* za kultywowanie tradycji
* za pielęgnowanie pamięci o historii regionu


WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRóŻNIONYM BARDZO SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Jednocześnie informujemy, że:
* Gala Konkursu, z udziałem wszystkich 30 sołectw biorących udział w II edycji Konkursu i przedstawicieli samorządów, odbędzie się, zgodnie z regulaminem, u zwycięzcy Konkursu - w sołectwie Potasznia. O dokładnej dacie zostaną Państwo poinformowani po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami sołectwa Potasznia.

* Podczas Gali każde z nagrodzonych sołectw będzie miało 20 minut na prezentacje swojej działalności a sołectwa wyróżnione po 10 min. Forma prezentacji jest dowolna.

* Laureat I miejsca Konkursu (sołectwo Potasznia) nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

* III edycja Konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" zostanie ogłoszona do dn. 31 stycznia 2012. Już teraz zachęcamy do udziału! Informacje zostaną umieszczone w serwisach www.aktywni.barycz.pl oraz www.nasza.barycz.pl i na stronach internetowych gmin Doliny Baryczy.

* Nagrody konkursowe - pracownicy Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" będą się z kontaktować z laureatami w kwestii zakupu wybranych nagród rzeczowych. Prosimy o zastanowienie się nad przeznaczeniem wygranej kwoty. Za przyznaną kwotę można zakupić jedną rzecz lub wiele. Wszystkie nagrody rzeczowe muszą jednak służyć mieszkańcom sołectwa.

Marta Kamińska

koordynator/ "Partnerstwo dla Doliny Baryczy

 

Poniżej galeria ze spotkań Komisji z przedstawicielami sołectw.

 

Konkurs na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" jest organizowany w ramach w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.