Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wyniki I etapu oceny sołectw w ramach konkursu w II edycji.

2011-12-09

Komisja analizując aktywność w serwisie dla aktywnych, wytypowała 10 sołectw do II etapu konkursu.

Do dnia 9 grudnia 2011 Komisja konkursowa na podstawie monitoringu serwisu www.aktywni.barycz.pl oraz złożonych przez sołectwa sprawozdań, miała za zadanie wskazać 10 najaktywniejszych sołectw, które będą walczyły o miano najaktywniejszego sołectwa w Dolinie Baryczy w roku 2011.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące sołectwa:

1. Potasznia (gmina Milicz) - 36,8/40 punktów

2. Ruda Milicka (gmina Milicz) - 36,3/40 punktów

3. Dziadkowo (gmina Cieszków) - 31,7/40 punktów

4. Nowy Zamek (gmina Milicz) - 31,5/40 punktów

5. Bukowinka (gmina Twardogóra) - 31,1/ 40 punktów

6. Korzeńsko (gmina Żmigród)  - 30,1/ 40 punktów

7. Pakosławsko (gmina Cieszków) - 29,3/40 punktów

8. Chojnik (gmina Sośnie) - 22,7/40 punktów

9. Piękocin (gmina Milicz) - 23/40 punktów

10. Granowiec (gmina Sośnie) - 13,4/40 punktów

Sołectwa te otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenie aktywności w serwisie www.aktywni.barycz.pl (pod uwagę były brane takie kryteria jak: ilość zamieszczonych artykułów, różnorodność tematyczna wpisów, jakość i styl zamieszczanych informacji, galerie zdjęć dokumentujące działania mieszkańców na rzecz sołectwa a przede wszystkim systematyczność umieszczania informacji) oraz złożyły w terminie obowiązkowe sprawozdania końcowe z działalności sołectwa w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2011. Sprawozdanie musiało zawierać takie elementy jak: estetyka i dbałość mieszkańców o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego, aktywność mieszkańców i partnerskie działania wsi, realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych (z konkursów lub od sponsorów) oraz budowanie specjalizacji wsi (oferty tematycznej).

Wymienione powyżej sołectwa w okresie od 14 do 20 grudnia zostaną odwiedzone przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Kornelia Tysiak - Przewodnicząca/ GOK Przygodzice

2. Zofia Pietryka - Stowarzyszenie na rzecz edukacji ekologicznej "Dolina Baryczy"

3. Marta Kamińska - sekretarz zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", koordynator konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

4. Natalia Stankiewicz - Lokalna Organizacja Grantowa "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", koordynator programu Działaj Lokalnie

5. Paweł Chudy - sołtys Przygodziczek (najaktywniejsze sołectwo 2010)

6. Piotr Kryszczak - wiceprezes Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców do końca roku 2011. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 5 000 zł

II miejsce - 3000 zł

III miejsce - 2000 zł

 

Komisja może też przyznać wyróżnienia. Informacje te zostaną podane w serwisie www.nasza.barycz.pl oraz www.aktywni.barycz.pl do 31 grudnia 2011.

 

Konkurs jest organizowany przez Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007 - 2013", dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" w ramach PROW 2007 - 2013.