Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Szkolenie dla sołectw zgłoszonych do II konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

2011-03-17

Szkolenie odbędzie się 28 marca (poniedziałek) od godz. 17.00 w CETS w Krośnicach.

Dziękujemy za zgłoszenie się do II edycji konkursu na ”Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy”, organizowanego przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji (oś 4 leader, PROW 2007-2013).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem konkursu zapraszamy na szkolenie z zakresu dokumentowania działań sołectwa, zasad obsługi serwisu www.aktywni.barycz.pl, oraz możliwości wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz sołectwa.

Szkolenie odbędzie się 28 marca 2011 (poniedziałek) od godz. 17.00 w Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowym (CETS) ul. Sanatoryjna w Krośnicach.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy do 3 przedstawicieli sołectwa w tym:
1. osobę reprezentującą sołectwo lub radę sołecką
2. osobę odpowiedzialną za zamieszczanie informacji w serwisie www.aktywni.barycz.pl
3. osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie środków lub przedstawiciela organizacji działającej na rzecz rozwoju sołectwa.

Uprzejmie prosimy sołectwa, które przystąpiły po raz pierwszy do konkursu, bądź nie zamieszczały wcześniej informacji o swoich działaniach w serwisie, o przygotowanie w wersji elektronicznej (na płycie lub pendrive) informacji o sołectwie - wizytówki oraz kilku zdjęć z państwa miejscowości. Przygotowane materiały będą wykorzystane w trakcie szkolenia i zostaną zamieszczone przez Państwa w serwisie.

Plan szkolenia:

17.00 przedstawienie sołectw – idea i zasady konkursu.

17.30 podział sołectw na grupy /praca w grupach po 10 sołectw/ ok 45 min. w każdej z grup.
1. serwis - A. Mazik - sala informatyczna
2. sprawozdanie a merytoryczna zawartość serwisu  (w tym jak dokumentować prace wsi, identyfikacja potrzeb i szkoleniowych, zebranie danych do harmonogramu pracy komisji)
3. plany szkoleń w ramach Funkcjonowania LGD, możliwości wsparcia (Małe Projekty, Działaj Lokalnie/ omówienie zasad)

20.00 Wymiana doświadczeń, przedstawienie harmonogramu prac komisji konkursowej.
Zakończenie

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz liczy osób telefonicznie 713830432 lub mailem partnerstwo@nasza.barycz.pl do 25.03 piątek do godz. 16.00.