Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
30 sołectw z Doliny Baryczy będzie konkurowało o tytuł Najaktywniejszego Sołectwa 2011!

2011-03-10

Do konkursu wpłynęło aż 30 zgłoszeń! To dwa razy więcej niż w roku 2010!

Od 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, ze środków na funkcjonowanie Lokalnej Grypy Działania, organizuje konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich Doliny Baryczy, wchodzących w skład Partnerstwa, tj. Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród, do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, zwiększania integracji mieszkańców oraz dbanie o ład przestrzenny.

Do II edycji konkursu, do której termin zgłoszeń upłynął 28 lutego br., wpłynęło aż 30 (a nie jak podano wcześniej 27) zgłoszeń z terenu wszystkich ośmiu gmin Doliny Baryczy.

Z gminy Cieszków: Dziadkowo, Jankowa, Pakosławsko, Góry i Ujazd

z gminy Krośnice: Krośnice, Wierzchowice, Lędzina, Łazy, Bukowice I, Pierstnica

z gminy Milicz: Kolęda, Ruda Milicka, Ruda Sułowska, Potasznia, Gądkowice, Duchowo, Dunkowa, Piękocin, Grabówka, Nowy Zamek

z gminy Przygodzice: Smardów

z gminy Odolanów: Gorzyce Małe

z gminy Sośnie: Granowiec i Chojnik

z gminy Twardogóra: Moszyce, Chełstów, Olszówka i Bukowinka

Z gminy Żmigród: Korzeńsko

Biorące udział w konkursie sołectwa są zobowiązane możliwie szczegółowo dokumentować swoją codzienną aktywność, przypadającą na okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011.

Już 28 marca odbędzie się szkolenie dotyczące administrowania stronami sołectw na wspólnym serwisie www.aktywni.barycz.pl, po czym sołectwa będą mogły rywalizować ze sobą wykorzystując również to coraz bardziej powszechne medium, w zakresie ilości, częstotliwości ale i jakości zamieszczanych w serwisie informacji. Szczegółowe informacje nt. planowanego sotkania sołtysi otrzymają pocztą.

W okresie od maja do października każde sołectwo zostanie odwiedzone (najlepiej na zaproszenie) przez komisję konkursową. Jeśli któreś sołectwo nie zaprosi komisji, wówczas ta przyjedzie sama, w zaproponowanym przez siebie terminie. Wizyta na zaproszenie jest jednak zalecana, głównie po to, żeby członkowie komisji mogli spotkać się z mieszkańcami i zobaczyć ich „w akcji” podczas np. imprez czy wydarzeń kulturowych w sołectwie, których mieszkańcy są głównymi organizatorami.

Ogłoszenie wyników konkursu w II edycji nastąpi w grudniu 2011, tak więc do tego momentu jeszcze sporo czasu i wiele możliwości, które sołectwa mogą wykorzystać, żeby pokazać się z jak najlepszej strony ale i żeby dzięki udziałowi w konkursie zrobić wspólnie coś pożytecznego dla swojej wsi i sąsiadów. Dodatkowym bonusem dla aktywnych sołectw będzie możliwość wzięcia udziału w szkoleniach przeprowadzonych przez organizatora konkursu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” podnoszących umiejętności sołectw i lokalnych organizacji chociażby w sieganiu po środki na działalności na rzecz wsi i mieszkańców.

W styczniu 2012 sołectwa, organiaztorzy konkursu, i włodarze gmin spotkają się na uroczystej Gali podsumowującej II edycję Konkursu, która odbędzie się w zwycięskim sołectwie.
 

Konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” jest organizowany przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013”, dofinansowanego z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Marta Kamińska
sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”