Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Wyniki I konkursu na najaktywniejsze sołectwo Doliny Baryczy 2010

2010-12-18

W dniu 17 grudnia 2010 obradowała Komisja konkursowa, którą wyłoniła laureatów I edycji konkursu.

Komisja Konkursowa w składzie Piotr Kryszczak (przewodniczący), Inga Demianiuk Ozga, Marta Kamińska, Zofia Pietryka, Elżbieta Ciężka, Kornelia Tysiak, obradowała w dn. 17 grudnia 2010 w biurze „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (organizator konkursu) z przyjemnością informuje Państwa o wynikach konkursu na najaktywniejsze sołectwo:

I miejsce (nagroda rzeczowa o równowartości 6000 zł) – sołectwo PRZYGODZICZKI (gm. Przygodzice)

II miejsce (nagroda rzeczowa o równowartości 4000 zł) – sołectwo JANKOWA (gm. Cieszków)

III miejsce (nagroda rzeczowa o równowartości 2000 zł) – sołectwo KORZEŃSKO (gm. Żmigród)

Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia (nagrody rzeczowe o równowartości po 500 zł dla każdego sołectwa):

Gorzyce Małe (gm. Odolanów)
Ruda Sułowska (gm. Milicz)

Gratulujemy wszystkim sołectwom startującym w konkursie, a zwłaszcza LAUREATOM!!!

Podstawą oceny sołectw w konkursie były:

- sprawozdanie z działalności złożone przez sołectwa do dn. 5 listopada 2010
- wizyty członków Komisji w sołectwach
- aktywność na stronie internetowej www.aktywni.barycz.pl (to kryterium odegrało jednakże rolę marginalną, z racji tego, że serwis internetowy został stworzony w trakcie trwania konkursu).


Prezentacja zwycięskich sołectw i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2011. Gospodarzem Gali będzie zwycięskie sołectwo – Przygodziczki. Termin i miejsce zostanie podane po uzgodnieniach z gospodarzami sołectwa. Na Galę zaproszone zostaną wszystkie sołectwa, które zgłosiły się do konkursu, lokalni liderzy, animatorzy kultury, organizacje i instytucje, które wspierają na co dzień aktywności wsi oraz włodarze gmin Doliny Baryczy. Gala będzie również odpowiednim momentem, do zaprezentowania warunków i ogłoszenia II konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy 2011.